Konserwacja kosiarki

Wspólną cechą większości maszyn i narzędzi do pielęgnacji terenów zieleni jest sezonowość ich użytkowania. Najczęściej jest to krótka, intensywna eksploatacja, po której następuje okres postoju, trwający nawet do kilku miesięcy. Uwzględniając ten fakt - stan techniczny maszyn, obok jakości ich wykonania i poprawności konstrukcji, jest podstawowym czynnikiem warunkującym ich prawidłową eksploatację. Dlatego tak ważna jest właśnie konserwacja po sezonie. Wiele działań profilaktyczno-naprawczych może być przeprowadzonych przez samych użytkowników.

Wykonującym samodzielnie czynności serwisowo-konserwacyjne, sugerujemy by prace te przeprowadzać w sposób bezpieczny, pamiętając o stosowaniu rękawic ochronnych.

Uwaga! Przed rozpoczęciem wszelkich czynności przy urządzeniach, należy je zabezpieczyć, by nie doszło do ich uruchomienia w sposób niekontrolowany. W urządzeniach z silnikami spalinowymi, należy rozłączyć przewód wysokiego napięcia od świecy. W maszynach napędzanych energią elektryczną koniecznym jest odłączenie od źródła zasilania.

Następnie należy starannie oczyścić maszyny z zanieczyszczeń zewnętrznych, oraz znajdujących się pod osłonami. W tym celu należy zdjąć wszelkie dostępne osłony i pokrywy przeglądowe. Kolejną czynnością jest usunięcie pozostałości z trawy, ziemi i innych zabrudzeń. Do oczyszczania możemy posłużyć się wodą, jednak pamiętając by nie kierować strumienia bezpośrednio na przewody i systemy elektryczne, wlewy paliwa i oleju. Odradzamy stosowanie myjek ciśnieniowych w miejscach wcześniej wymienionych, a także na elementy osłonięte uszczelniaczami i elastycznymi osłonami.

Kolejny krok to przegląd techniczny, który pozwala określić stopień zużycia poszczególnych podzespołów oraz zakres koniecznych napraw i regulacji. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie usunąć poprzez naprawę, bądź wymianę części lub zespołu na nowy. Niezależnie od rodzaju i przeznaczenia danej maszyny, wskazana jest realizacja następujących zabiegów:

  • sprawdzenie stanu podstawowych części urządzenia z zewnątrz: cylindra, filtra powietrza, prowadnicy, wewnętrznej strony pokrywy sprzęgła itd.,
  • skontrolowanie wszystkich części pod kątem pęknięć, zarysowań oraz śladów zużycia; niektóre pęknięcia, mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkownika, należy więc wymienić uszkodzone części, a w razie wątpliwości odwiedzić punkt serwisowy,
  • dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek - każdą zużytą część trzeba wymienić,
  • sprawdzenie stanu przewodów elektrycznych i końcówek,
  • skontrolowanie filtru powietrza i świecy spalinowej,
  • przemycie benzyną zbiornika paliwa i oleju,
  • naostrzenie części tnących w pilarkach, kosiarkach i podkaszarkach,
  • oczyszczenie gaźnika i tłumika,
  • zwrócenie uwagi na stan prowadnicy w pilarce - ulega ona zużyciu zawsze tylko z jednej strony, dlatego wskazane jest jej regularne obracanie o 180°,
  • nasmarowanie i naostrzenie łańcucha prowadnicy, aż do usunięcia wszystkich uszkodzeń zębów tnących.

Małe narzędzia, takie jak grabie, motyki, pazurki oraz elementy tnące sekatorów, nożyc do traw i nożyc do żywopłotów warto na kilka minut zanurzyć we wrzątku albo przetrzeć spirytusem. Dzięki temu zniszczone zostaną bakterie, grzyby i nicienie.

Po zakończeniu pracy należy wylać paliwo i wymienić olej w maszynie, a następnie wnieść ją do pomieszczenia, zanim ostygnie jej silnik - zapobiegnie to skraplaniu się pary wodnej na częściach metalowych. Sprzęt ogrodniczy powinien być przechowywany w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią.

Inne czynności serwisowe i naprawy należy wykonywać wyłącznie w autoryzowanym serwisie. Jeśli zniszczoną część można wymienić samodzielnie, bezwzględnie należy to zrobić używając oryginalnych części. Dzięki temu, użytkownicy zyskują pewność, że maszyny będą prawidłowo przygotowane do sezonu, a co za tym idzie praca będzie bezpieczna i bardziej wydajna.


powrót ...